งานด้านรับรองเอกสารสำหรับธุรกรรมต่างประเทศ

การบริการรับรองเอกสาร และรับรองลายมือชื่อ สำหรับเอกสารสำคัญเพื่อทำธุรกรรมในต่างประเทศ โดยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย และเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำคำรับรองรายมือชื่อ

สำหรับขั้นตอนการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ โดยทนายความที่ได้รับอนุญาต จะต้องทำการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารที่ต้องการนำมารับรอง เพื่อยืนยันด้วยตนเอง

หากต้องการรับบริการรับรองเอกสารเพื่อทำธุรกรรมในต่างประเทศ สามารถติดต่อและแจ้งความต้องการมาได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

Notary public

A lawyer licensed by the Lawyers Council of Thailand who is also licensed to certify names may provide document certification services and certify signatures on important documents for transactions conducted overseas (Notarial Services Attorney).

Regarding the certification and signing process for documents by an authorized attorney It is necessary to schedule an interview. Examine the documents that require certification in order to verify in person.

If you are interested in acquiring certification services for international transactions, please contact us at contact@bangkokbusinesslawyer.com.