ทำไม SMEs และ Start- ups ต้องมีทนายความด้านธุรกิจเป็นที่ปรึกษา?

Business lawyer

ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) หนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะละเลยหรือเพิกเฉยไป ก็คือการเห็นความสำคัญของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ด้วยเหตุผลที่ว่า ในช่วงเริ่มต้น ผู้ประกอบการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ รวมถึงยอดขายเป็นหลัก ทำให้ไม่ได้คำนึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต จึงนับเป็นข้อผิดพลาดที่ควรคำนึงถึง

เพราะการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการ การค้า พาณิชยกรรม ไม่ว่าขนาดของกิจการจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีพิพาทให้เกิดขึ้นได้ เพราะการประกอบกิจการทั้งธุรกิจการค้าสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยงปัญหาต่อการจัดการระหว่างผู้ประกอบการ กับ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ต่าง ๆ หรือ แม้กระทั่งระหว่างผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการบริษัทเอง หรือ ในมิติของการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้า ที่อาจกระทบ เสี่ยงต่อการพิพาทกับลูกค้า ทั้งในลักษณะผู้ที่รับสินค้าไปขายต่อเป็นธุรกิจ หรือ ลูกค้ารายย่อย ผู้บริโภค ผู้รับบริการ ทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ

การติดตามทวงถามเพื่อชำระหนี้การค้า หรือ ค่าบริการค้างชำระ รวมไปถึงการโฆษณาสื่อสาร คุณภาพสินค้าปลอดภัย ถูกควบคุมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ที่มาพร้อมกับภาระในความรับผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอ หรือ การถูกหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากบุคคลอื่น หรือ ลูกค้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อน แต่เลือกที่จะโพสต์ถึงกิจการ บริษัท ในทางเสียหาย ซึ่งทำให้ความเสียหายขยายวงกว้างจนกระทบต่อความนิยมในตราสินค้า หรือ อาจกระทบต่อยอดขายได้ทั้งระดับชั่วคราวหรือยาวนานกว่านั้น และยังต้องใช้ทุนอีกมหาศาลในการกอบกู้วิกฤติเรื่องชื่อเสียงของสินค้าคืนมาจากเหตุของการกระทำเพียงโพสต์เดียวก็เป็นได้

ซึ่งวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจต่อไปในอนาคตหรือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ก็คือการมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่าง ทนายความด้านธุรกิจ ที่จะคอยช่วยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งบริษัทฯไปจดถึงการจัดการกับข้อพิพาทหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจของตนดำเนินมาได้อย่างถูกทางและลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง 

ทนายความด้านธุรกิจนั้น นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อที่จะได้เข้าใจรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการและสามารถให้คำแนะนำได้อย่างตรงจุด ช่วยดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายในด้านเวลาและทรัพยากรเพื่อที่จะกระทบต่อธุรกิจให้มากที่สุด

ทนายความด้านธุรกิจที่มีความเข้าใจในปัญหาและสามารถมองแนวทางแก้ปัญหาออกนั้น มีมิติมากกว่าแค่ข้อกฎหมายจะสามารถช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์และปัญหาที่เผชิญอย่างรอบด้าน

 

Bangkok Business Lawyer – สำนักงานกฎหมาย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับธุรกิจและองค์กร และยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาดในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจแบบครบจบในที่เดียว ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี  ปรึกษาเราได้ฟรี ที่นี่

Summary
ทำไม SMEs และ Start- ups ต้องมีทนายความด้านธุรกิจเป็นที่ปรึกษา?
Article Name
ทำไม SMEs และ Start- ups ต้องมีทนายความด้านธุรกิจเป็นที่ปรึกษา?
Description
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ มักเต็มไปด้วยปัญหามากมาย การมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างทนายความด้านธุรกิจให้คำแนะนำจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคค
Author
Publisher Name
Bangkok Business Lawyer
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *