ข้อดีของการจ้างทนายความด้านธุรกิจสำหรับร่างสัญญาในการทำธุรกิจ

contract

ทุกการธุรกิจล้วนเริ่มต้นจากการทำ ‘สัญญา’ จึงเปรียบเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่จำเป็นต้องติดให้ถูกเพื่อให้ขั้นตอนถัด ๆ ไป ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมา ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้ประกอบหน้าใหม่มักไม่ให้ความสำคัญกับการทำสัญญาทางธุรกิจหรืออ่านสัญญาธุรกิจแล้วไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำให้ไม่ได้มีความระมัดระวังเท่าที่ควร เกิดความสะเพร่าและละเลยข้อสัญญาบางส่วนไป จึงเกิดผลกระทบตามมามากมาย 

สัญญา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจทุกประเภท โดยเป็นการบันทึกความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ให้รู้ถึงขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เข้าผูกพันต่อคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน

สัญญาที่ดี ต้องออกแบบได้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เข้าร่วมกันในสัญญา และสามารถนำไปบังคับใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับธุรกิจที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีความซับซ้อน ควรอย่างยิ่งที่จะมีทนายความด้านธุรกิจมาเป็นผู้ร่างสัญญาให้ เพื่อที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องโหว่ในสัญญา หรือข้อตกลงเดิมที่อาจจะขาดหายไป สามารถแนะแนวทางต่าง ๆ และวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากคู่สัญญาไม่ทำตามสัญญา 

ถ้าหากสัญญาทางธุรกิจร่างโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยเฉพาะ จะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถให้คำแนะนำได้อย่างครอบคลุม มากกว่าทนายความที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

Bangkok Business Lawyer มีบริการสัญญาร่างโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยตรง ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและด้านธุรกิจหลากหลายกิจการมากว่า 10 ปี นอกจากร่างสัญญาให้มีผลตรงตามเจตนาและบังคับได้ตามกฎหมายแล้ว การใช้ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจะช่วยให้การดำเนินงานของผู้ประกอบการ 

ทนายด้านธุรกิจไม่ได้มีดีแต่ประสบการณ์งานกฎหมาย แต่ผ่านสมรภูมิธุรกิจมาหลากหลายกิจการที่พร้อมจะนำบทเรียนทั้งด้านธุรกิจและชั้นเชิงกฎหมายธุรกิจมาแบ่งปันและให้คำปรึกษาดูแลและให้บริการจัดการงานกฎหมายให้กับธุรกิจของคุณ

ปรึกษาเราตอนนี้ได้ ที่นี่

Summary
ข้อดีของการจ้างทนายความด้านธุรกิจสำหรับร่างสัญญาในการทำธุรกิจ
Article Name
ข้อดีของการจ้างทนายความด้านธุรกิจสำหรับร่างสัญญาในการทำธุรกิจ
Description
สัญญาเป็นการบันทึกความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้รู้ถึงขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เข้าผูกผันต่อคู่สัญญาฝ่ายอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
Author
Publisher Name
Bangkok Business Lawyer
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *