งานด้านจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

การดำเนินธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ประเทศไทย จำเป็นต้องขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ประเภทธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินกิจการ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน สถานศึกษา สถานเสริมความงาม และคลินิก เป็นต้น ซึ่งล้วนมีกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตจากเขต หรือจังหวัด เพื่อประกอบกิจการนั้น ๆ

Bangkok Business Lawyer มีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการและยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ หากท่านต้องการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

Business License

Businesses and operations in Thailand, such as restaurants, hotels, factories, schools, beauty facilities, clinics, and so on, are subject to laws and regulations and must be registered and licensed by the district or province to operate.

“Bangkok Business Lawyer” advises entrepreneurs on how to process and apply for a business license. Do not hesitate to get in touch with us here if you’re interested in obtaining business licenses.