งานจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท จำกัด นับเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งความสำคัญของการจดทะเบียนบริษัท จำกัด ไม่ได้อยู่เพียงแค่การจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานของบริษัท ตั้งแต่ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น สัญญาผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มติของบริษัท ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของบริษัท ทุกองค์ประกอบนี้ ล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งต้องการการวางโครงสร้างที่ดี เพื่อจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจได้

ทาง Bangkok Business Lawyer มีบริการให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการจดทะเบียน พร้อมแนะนำการวางโครงสร้างทางภาษีและบัญชีให้แก่เจ้าของธุรกิจ หากสนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

Company registration

The formation of a limited company is the first step toward a formal business. The registration is important since it serves as the cornerstone of the firm. Because the shareholders’ share, the shareholder’s contract, the authority, the company’s signature, the grant of authority, and the purpose of a company all serve as important foundations for company registration, a good structure is required to help reduce the problems that may arise in the conduct of a business.

“Bangkok Business Lawyer” provide pre-registration assistance as well as tax and accounting structures to business owners. For any inquiries, please contact us at contact@bangkokbusinesslawyer.com