ทีมงานของเรา OUR TEAM

KRAISIT KLAITHONG

ไกรสิทธิ์ คล้ายทอง

ทนายความและผู้จัดการประจำสำนักงาน

KRAISIT KLAITHONG

LAWYER

การศึกษาและคุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรนักประเมินอสังหาริมทรัพย์
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Education & Qualifications

  • Bachelor of Laws, School of Laws, Mae Fah Luang University
  • Attorney-At-Law Licensed, Lawyer Council Under the Royal Patronage
  • Certificate of Attendance for Property Valuation Course
  • Certificate of Attendance for Real Estate Agent Course