งานด้านการประนีประนอมข้อพิพาท

การประนีประนอม เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในขณะนี้โดยขั้นตอนการประนีประนอมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณีทุกฝ่าย โดยที่มีผู้ประนอมที่ได้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประนอมมาเป็นคนกลางในการเจรจาและหาจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้ได้รับความพึงพอใจ โดยจะไม่มีการตัดสินว่าฝ่ายใดผิดหรือถูก แต่เป็นการหาทางออกร่วมกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์เรื่องการระงับข้อพิพาท

กระบวนการประนีประนอมจะไม่ถูกเปิดเผย โดยเมื่อได้ข้อยุติจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ก็สามารถนำขึ้นสู่กระบวนการศาลในการบังคับตามข้อตกลงได้อีกด้วย 

Bangkok Business Lawyer  มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการประนีประนอม และมีประสบการณ์ในการระงับข้อพิพาทในหลากหลายกรณี หากสนใจบริการด้านนี้ สามารถติดต่อทีมงานที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

Mediation

Mediation is an increasingly popular alternative dispute resolution strategy that allows negotiation. All parties must be willing to participate in the mediation process. There is a qualified mediator who may arbitrate negotiations and identify common ground for both parties to gain satisfaction. There will be no judgment on which side is correct or incorrect. However, it is about finding a collaborative way to achieve the goal of settling disagreements.

The parties will not reveal the reconciliation process. Once achieved, both sides will follow the resolution. If someone does not follow an agreement, a court may enforce it.

“Bangkok Business Lawyer” employs a team of mediation specialists. Our team has expertise in resolving disagreements in different circumstances. If you are interested in this service, please contact the team at contact@bangkokbusinesslawyer.com.

.