งานด้านการควบรวมกิจการ

สำหรับการควบรวมกิจการนั้น นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยการควบรวมกิจการ เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องระหว่างนิติบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมายในการควบรวมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นมติของบริษัท การประกาศให้เป็นที่รับทราบของสาธารณะตามกำหนดเวลาและกระบวนการควบรวมกิจการนั้น รวมไปถึงสัญญาที่ตอบแทนการควบรวมกิจการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะบริษัทและการประเมินทรัพย์สินให้แล้วเสร็จก่อน

Bangkok Business Lawyer พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านควบรวมกิจการ ติดต่อเราได้เลย ที่นี่

Mergers & Acquisitions

Mergers and acquisitions are another prevalent business approach. Because it can help your business expand and strengthen swiftly. A merger is a process that involves both legal organizations. It is required to follow out the legal regulations for mergers and acquisitions, whether it is the company’s decision. The public announcement of the merger’s timing and process includes contracts that encourage mergers and acquisitions. This will necessitate conducting due diligence on the company and assessing the property first.

“Bangkok Business Lawyer” are ready to advise and conduct mergers. Contact us here.