งานด้านการวางแผนภาษีและบัญชี

การวางแผนภาษี และบัญชี เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจที่ไม่ควรละเลย เพราะหากไม่ได้วางแผนให้ดี อาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคต สำหรับการจัดทำบัญชีธุรกิจและยื่นภาษีในประเทศไทย จำเป็นต้องยื่นงบรายได้กับทางกรมสรรพากร และต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในการตรวจสอบ รวมถึงวางแผนภาษีที่ดีนั้น จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการวางระบบบัญชีเพื่อให้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการเสียภาษีเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ทาง Bangkok Business Lawyer มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี สามารถให้คำปรึกษาและวางแผน รวมถึงรับทำบัญชี ตรวจสอบและยื่นงบภาษีให้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

TAx and accounting consultation

Accounting and tax planning are essential aspects of managing a business that must not be disregarded. Because poor planning could lead to issues down the road. In Thailand, the Revenue Department requires the submission of an income statement for business accounting and tax filing.

Additionally, an authorized auditor needs to be present. involving prudent tax planning It is necessary to plan based on the type of business. Including setting in place an accounting system that ensures precise tax, cost, and revenue 

“Bangkok Business Lawyer” is equipped with tax and accounting professionals. Capable of providing planning and advisory services, as well as preparing and submitting tax statements and accounting checks for a variety of business types.