จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าธุรกิจติดหนี้การค้า?

business debt

Bangkok Business Lawyer สำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการติดตามหนี้การค้าของลูกค้าที่ค้างชำระ เรามีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนี้

 1. เตรียมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน

  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สัญญาธุรกิจ ใบว่าจ้างบริการ ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล หลักฐานการทำงานหรือส่งสินค้า และข้อมูลลูกหนี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเงื่อนไขการชำระเงิน นอกจากนี้ ควรตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ยอดหนี้ และเงื่อนไขค่าปรับหากไม่ชำระเงินตามกำหนด

 2. การติดตามหนี้ด้วยวาจาและเจรจาต่อรอง

  เริ่มต้นด้วยการติดต่อสอบถามลูกหนี้ด้วยวาจา ถามถึงสาเหตุที่ไม่ชำระหนี้ และใช้มารยาทที่สุภาพในการติดตาม หากลูกหนี้มีเหตุผลที่สมควร เปิดโอกาสให้เจรจาต่อรองการชำระหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาชำระหนี้หรือปรับแผนการชำระหนี้ใหม่ ควรร่างสัญญาการชำระหนี้ใหม่เพื่อให้ลูกหนี้ลงนามยอมรับสภาพหนี้

 3. การติดตามหนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

  หากการติดตามหนี้ด้วยวาจาไม่ได้ผล ควรจัดทำหนังสือทวงหนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ามีความพยายามในการทวงหนี้ และสามารถใช้ในชั้นศาลได้หากต้องเกิดการฟ้องร้องคดี

 4. การใช้บริการสำนักงานกฎหมาย

  หากการติดตามหนี้ตามขั้นตอนข้างต้นยังไม่ได้ผล ควรใช้บริการสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความด้านธุรกิจ ที่สามารถช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และดำเนินการขั้นต่อไปตามกฎหมาย ทนายความด้านธุรกิจจะมีประสบการณ์และเทคนิคในการเจรจาและทำคดีด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารการติดตามทวงหนี้ หรือการฟ้องร้องคดี

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้การค้า ผู้ประกอบการควรทำสัญญาทางธุรกิจที่ร่างโดยทนายความด้านธุรกิจที่มีเนื้อหาครอบคลุม รัดกุม และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์และสนับสนุนให้ทำงานด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน

Bangkok Business Lawyer เป็นสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ทนายความด้านธุรกิจของเราพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการติดตามหนี้การค้าและการฟ้องร้องดำเนินคดีหนี้การค้า

หากคุณสนใจบริการนี้ สามารถ ติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี*

Summary
จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าธุรกิจติดหนี้การค้า?
Article Name
จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าธุรกิจติดหนี้การค้า?
Description
สำนักงานกฎหมาย Bangkok Business Lawyer แนะนำขั้นตอนการติดตามหนี้การค้าของลูกค้าธุรกิจที่ค้างชำระ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การเจรจาต่อรอง จนถึงการใช้บริการทนายความด้านธุรกิจ
Author
Publisher Name
Bangkok Business Lawyer & CO.
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *