เปิดมุมมองการทำธุรกิจของคุณเอิง – แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ CEO ระดับพันล้าน เจ้าของฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์”

คุณเอิง – แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ

มุมมองและข้อคิดการทำธุรกิจของคุณเอิง – แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ CEO ระดับพันล้าน เจ้าของฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์”

Bangkok Business Lawyer และ THAC ได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

MOU Ceremony

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ Bangkok Business Lawyer และ THAC ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU …

จะทำอย่างไร เมื่อผู้ถือหุ้นส่วนมากเอาเปรียบผู้ถือหุ้นส่วนน้อย?

Shareholders

เรียนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากคดีฟ้องผู้ถือหุ้นส่วนมากเอาเปรียบผู้ถือหุ้นส่วนน้อย พร้อมแนวทางการปกป้องสิทธิและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทำไม SMEs และ Start- ups ต้องมีทนายความด้านธุรกิจเป็นที่ปรึกษา?

Business lawyer

การประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการ การค้า พาณิชยกรรมไม่ว่าขนาดของกิจการจะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีพิพาทไม่ได้ เพราะการประกอบกิจการทั้งธุรกิจการค้าสินค้าและบริการ

ข้อดีของการจ้างทนายความด้านธุรกิจสำหรับร่างสัญญาในการทำธุรกิจ

contract

สัญญาเป็นการบันทึกความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้รู้ถึงขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เข้าผูกผันต่อคู่สัญญาฝ่ายอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน